ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze powstało w 1996 roku z misją świadczenia szeroko rozumianych usług w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji, przede wszystkim tak obecnie potrzebnych usługowych i mieszkaniowych. Ambicją firmy jest obsługa Inwestora od przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla planowanej przez niego inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów.

Jądro Biura Projektowo-Doradczego ArKuS stanowi pracownia architektoniczna przygotowująca dokumentacje od fazy koncepcji urbanistycznej i architektonicznej, przez pełnozakresowe projekty budowlane,  po projekty wykonawcze kubatury, otoczenia i wyposażenia oraz załatwia całą obsługę formalno-prawną inwestycji.

ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze przygotowuje te kompletne wielobranżowe dokumentacje projektowe budowlane i wykonawcze współpracując z wybraną grupą dobrych współpracowników i firm branżowych i koordynując ich działalność, tak, że Klient otrzymuje kompleks usług z jednego miejsca.
Naczelna zasadą przy projektowaniu przez ArKuS Biuro Projektowo- Doradcze jest optymalizacja rozwiązań technicznych i optymalizacja kosztów inwestycji z punktu widzenia jak najlepszego zaspokojenia potrzeb Klienta-Inwestora. Optymalizacja kosztów dotyczy często nie tylko fazy projektowania i realizacji, ale także użytkowania, w tym kosztów ubezpieczenia inwestycji poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe. Dlatego też ArKuS Biuro Projektowo- Doradcze ma w swoim doświadczeniu także  uzgadnianie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez firmy ubezpieczeniowe.

Wszelkie prace projektowe są wykonywane ArKuS Biuro Projektowo- Doradcze w technice CAD z wykorzystaniem środowiska programowego firmy Autodesk, przy czym warte podkreślenia jest, iż wszelkie dokumentacje są sporządzane w oparciu o trójwymiarowy model cyfrowy planowanej inwestycji, co sprawia, że jest ona w pełni zintegrowana i pozbawiona błędów typowych dla „płaskiego” projektowania. Obecnie zespół ArKuS Biura Projektowo- Doradczego rozpoczął wrażanie systemu AutoCAD Revit Architecture Suite.

W ostatnich latach specjalnością ArKuS Biura Projektowo- Doradczego stały się projekty robót  ziemnych i  makroniwelacyjnych oraz drogowych  sporządzane w oparciu o trójwymiarowy model terenu istniejącego i projektowanego, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań i materiałów i technologii oszczędnych  i proekologicznych. Ma to na celu przede wszystkim umożliwienie wykorzystania  złych i bardzo złych gruntów pod inwestycje przy optymalnych kosztach. Tematyka ta wydaje się mieć przyszłość ze względu na wyczerpanie prostych rezerw urbanistycznych miast.

ArKuS Biuro Projektowo- Doradcze zostało zorganizowane na bazie doświadczeń projektowych zebranych przez projektantów przy realizacji takich tematów jak zespoły zabudowy mieszkaniowej, szkoły i małe obiekty usługowe. Pierwsza specjalnością ArKuS Biura Projektowo- Doradczego  były duże obiekty handlowe – kształt i format projektowanych obiektów  od roku 1996 zmieniał się tak, jak sytuacja i rynek w Polsce: od podmiejskich centrów zaopatrzeniowych do typowo śródmiejskich galerii wieloużytkowych.

Naturalna konsekwencją projektowania centrów handlowych było wejście także w temat dużych magazynów dystrybucyjnych obsługujących te centra. Jednak z pola zainteresowania ArKuS Biura Projektowo- Doradczego nie znikały małe obiekty usługowe, a przede wszystkim zespoły i obiekty mieszkaniowe. Zespół ArKuS Biuro Projektowo- Doradcze nie unika także tematów urbanistycznych dla nowych terenów inwestycyjnych.

Po latach pracy specjalnością firmy stały się obiekty usługowe, handlowe i rozrywkowe oraz mieszkaniowe. Jednak ArKuS Biura Projektowo- Doradcze nie unika nowych wyzwań projektowych, jakie przynosi zmienna sytuacja na polskim rynku inwestycyjnym.