Gliwice/Wilcze Gardło


Dom mieszkalny

Inwestor
Prywatny
Miasto
Gliwice
Powierzchnia
175 m2
Zakres
Realizacja
Rok
2018

Dom mieszkalny w Gliwicach/Wilczym Gardle

Wilcze Gardło / Gliwice
Inwestor: prywatny
Pozwolenie na budowę: styczeń 2012 r.
Przyjęcie zgłoszenia do użytkowania: grudzień 2018 r.
Powierzchnia całkowita: 290,00 m2
Powierzchnia zabudowy: 175,00 m2

O realizacji

Osiedle objęte ochroną konserwatorską w zakresie układu urbanistycznego i gabarytów nowej zabudowy. Limitowana w obowiązującym planie miejscowym jest wielkość projektowanej zabudowy, jej wysokość oraz uformowanie bryły. Wprost z tych uwarunkowań wynika przyjęta wielkość i kształt zaprojektowanego budynku. Oczekiwany przez Inwestora program zrealizowano w bryle złożonej z dwóch ?budynków? nakrytych dachem dwuspadowym połączonych szklanym ?łącznikiem?, dzięki czemu projektowany obiekt stanowi jedność programowo-funkcjonalną. Wielkość, wysokość zabudowy, spadki dachów nawiązują wprost do starej, historycznej, chronionej prawem zabudowy Wilczego Gardła. Natomiast szczegółowe rozwiązania i detale są już na wskroś nowoczesne. Wnętrze w części dziennej jest w zasadzie jednoprzestrzenne, mocno doświetlone, dzięki oknom dachowym i szklanemu łącznikowi.

PROJEKT

REALIZACJA