Rynek w Jarosławiu – wielki remont

W roku 2009 zakończyliśmy projekt remontu płyty rynku w Jarosławiu, jednym z najpiękniejszych miast na Podkarpaciu. Właśnie teraz, w 2019 roku, toczy się przetarg na wykonawstwo tego remontu w zakresie 1-go etapu – miasto pozyskało finanse , w części także środki pomocowe. Jest więc to okres poważnych zmian w mieście i jego centrum. W sierpniu tego roku otwarto Galerię Stara Ujeżdżalnia, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta i Rynku.

Cechą wyróżniającą tego Rynku jest nawierzchnia z porfiru. Stąd wyjątkowy kolor posadzki na tym placu. Istniejący porfir zostanie odzyskany w maksymalnie możliwym zakresie, a niezbędne uzupełnienia będą wykonane z kamienia nowego.

Odnowiony Rynek w całości zostanie oddany w wyłączne użytkowanie pieszym. Całość prac projektowych i wykonawczych odbywa się i odbywać będzie pod nadzorem Konserwatora Wojewódzkiego dla Podkarpacia.