Nazwa obiektu: Centrum handlowo-usługowe Agora
Adres: Bytom, Pl. Kościuszki, ul. Piekarska, ul. Jainty, ul. Dzieci Lwowskich
Inwestor: Braaten+Pedersen + Partners Sp.zo.o
Al. Jerozolimskie 148, 03-326 Warszawa

Data uzyskania pozwolenia na budowę: Listopad 2008
Data realizacji: Listopad 2008 – Listopad 2010

Powierzchnia: 54312,83 m2
Powierzchnia najmu: 33368,46 m2
Liczba lokali na wynajem: 150

Galeria Agora powstała w miejscu gdzie do lat 80 tych XX wieku istniał jeden z najciekawszych kwartałów śródmiejskiej zabudowy Bytomia z budynkami z końca XIX i początku XX wieku. Budynek Galerii odtwarza w planie i gabarytach ten nieistniejący kwartał – cały obiekt był projektowany pod bardzo ścisłym nadzorem konserwatorskim. Ta tak wyjątkowa lokalizacja przesądziła o charakterze Galerii, gdzie program kulturalny i gastronomiczno-rozrywkowy jest równie ważny, jak program handlowy. Już po roku działania Galeria Agora stała się prawdziwie centralnym miejscem w Bytomiu.Owalne atrium wewnętrzne, zintegrowane z Placem Kościuszki jest tłumnie odwiedzane przez Bytomian.