O firmie

Dowiedz się czegoś o nas

Arkus biuro projektowo-doradcze

Arkus biuro projektowo-doradcze

PL

ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze powstało w 1996 roku z misją świadczenia szeroko rozumianych usług przede wszystkim projektowych architektonicznych, w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji, głównie usługowych i mieszkaniowych. Ambicją firmy jest obsługa Inwestora w zakresie projektowym od przygotowania koncepcji do sporządzenia dokumentacji wykonawczej, a w zakresie formalnym (urzędowym) od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla planowanej przez niego inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów.

Jądro Biura Projektowo-Doradczego ArKuS stanowi pracownia architektoniczna przygotowująca dokumentacje od fazy koncepcji urbanistycznej i architektonicznej wraz z wizualizacjami, przez pełnozakresowe projekty budowlane, po projekty wykonawcze kubatury, otoczenia i wyposażenia oraz wnętrz, a także zapewniająca wymaganą obsługę formalno-prawną inwestycji.

Naczelną zasadą przy projektowaniu przez ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze jest sporządzanie dokumentacji odpowiedniej wobec potrzeb Klienta – Inwestora nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości, obejmującej zarówno optymalizację rozwiązań technicznych, jak i optymalizację kosztów inwestycji. Optymalizacja kosztów dotyczy nie tylko fazy projektowania i realizacji, ale także użytkowania poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe. Ambicją Arkus Biuro Projektowo Doradcze jest projektowanie obiektów nowoczesnych, zarówno ekologicznie jak i estetycznie.

Wszelkie prace projektowe są wykonywane przez ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze w technice CAD z wykorzystaniem środowiska programowego firmy Autodesk, w oparciu o trójwymiarowy model cyfrowy planowanej inwestycji, co sprawia, że jest ona w pełni zintegrowana i pozbawiona błędów typowych dla ?płaskiego? projektowania. Obecnie zespół ArKuS Biura Projektowo-Doradczego w pełni pracuje w środowisku AutoCAD Revit Architecture Suite i wdraża rozwiązania BIM.

Pierwsza specjalnością ArKuS Biura Projektowo-Doradczego były duże obiekty handlowe – kształt i format projektowanych obiektów od roku 1996 zmieniał się tak, jak sytuacja i rynek w Polsce: od podmiejskich centrów handlowo-zaopatrzeniowych do typowo śródmiejskich galerii wieloużytkowych stanowiących wyrafinowane mikro centra miejskie.

Naturalna konsekwencją projektowania w centrach i śródmieściach było wejście także w temat obiektów biurowych i mieszkaniowych o typowo miejskim charakterze…
Zespół ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze chętnie podejmuje tematy urbanistyczne dla nowych terenów inwestycyjnych.

ArKuS Biura Projektowo-Doradcze nie unika nowych wyzwań projektowych, jakie przynosi zmienna sytuacja na polskim rynku inwestycyjnym.

DE

Arkus – Planungs und Beratungsbüro aus Gliwice (Oberschlesien – Polen) bietet Dienstleistungen im bereich der Architektenplanung und des Projektmanagements in verschiedenen Planungsphasen, sowohl in Polen als auch in Deutschland, aber auch für Investoren aus dem Ausland, die in allen Planungs, Genehmigungs und Baubelangen in Polen erfolgreich betreut wurden.

Dadurch, dass der Großteil der von uns geplanten Objekten auch gebaut wurde, haben wir Erfahrungen in fast allen HOAI – Phasen und durch erworbene Flexibilität sind wir in der Lage, in verschiedenen Phasen in ein Projekt einzusteigen, auch als Mitarbeiter.

Über uns:

ArKus – Planungs und Beratungsbüro wurde 1996 gegründet mit dem Ziel, komplexe Dienstleistungen im Bereich der Architektenplanung, Investitionsvorbereitung und Betreuung für das Wohnen und Gewerbe.
Wir betreuen den Auftraggeber/Investor über alle Planungsphasen von den Grundlagenuntersuchung und Entwurf bis hin zur Genehmigungs- und Ausführungsplanung, aber auch über die Themen der B- Planung sowie Bau und Nutzungsgenehmigung.

Der Kern des ArKus – Planungs und Beratungsbüros besteht aus Architekturbüro, das die Projekte über alle Phasen von HOAI hinweg erstellt. Wichtiger Bestandteil des Planungsprozesses ist auch die Planung der Außenanlagen und der Innenausstattung sowie die Betreuung der Investition in Rechts- und Genehmigungsbelangen.

Unser Motto ist die Anpassung der Planung auf die Bedürfnisse des Auftraggebers nicht nur heute, aber auch in Zukunft. Wichtiger Bestandteil des Planungsprozesses ist die Planungsoptimierung im Zusammenhang mit technischen Lösungen und Kosten in allen Phasen des Projektes. Unser Motto ist aber auch eine Moderne und ökologisch geprägte Planung.

Sämtliche Planungsarbeiten werden mittels CAD mit Autodesk- Software und 3D Planungsmodell erstellt. Dies eliminiert die typischen Planungsfehler während der Nutzung des 2D Modells.
ArKus – Planungs und Beratungsbüro arbeitet zur Zeit mit AutoCAD Revit Architecture Suite und implementiert Lösungen BIM.

ENG

ArKuS Design and Consulting Office was established in the year 1996 with a goal to provide complete and comprehensive services within investment preparation and handling, most of all, of housing and service investments, which are currently in demand. Our company?s
ambition is to provide services to an Investor beginning from preparing a decision on development and management conditions for the investment planned and ending with obtaining a permit for occupancy the facilities built.

The core of ArKuS Design and Consulting Office is an architectural office preparing documentation from the phase of an urban and architectural concept, through comprehensible construction designs, ending with detailed designs of cubic capacity, surroundings and equipment, and handling formal and legal issues of the investment.

ArKuS Design and Consulting Office prepares these complete and comprehensive multi – sector documentations, construction and detailed execution designs, cooperating with selected partners and professional companies, and coordinating their operations so that a Client could obtain comprehensive services from one place.

ArKuS Design and Consulting Office applies a crucial principle while designing, which is optimisation of technical solutions and optimisation of investment costs in terms of ideal satisfaction of our Client-Investor?s needs. Costs optimisation concerns not only a designing and implementing phase but also occupation, including the insurance costs of the investment
through appropriate project solutions. Therefore, ArKuS Design and Consulting Office is also experienced in approving project
documentation by insurance companies. Nowadays sustainable and environmental friendly design is a target of ArKuS Design and
Consulting Office team.

All design works are performed by ArKuS Design and Consulting Office in CAD using Autodesk REVIT & BIM , and it is worth emphasising that all documents are prepared based on a 3D digital model of the planned investment, which makes it fully integrated and free of errors which are typical for ?flat? designing.

After many years of experience, our specialty includes the following facilities: service, commercial and entertainment as well as housing. Nevertheless, ArKuS Design and Consulting Office eagerly faces new design challenges, which are brought in by a changeable situation on the Polish investment market.

Jakość w naszej firmie

ArKuS Biuro Projektowo Doradcze ukierunkowane jest na:

 • dostarczanie Klientom usług projektowych i doradczych, które kompleksowo zaspokoją ich potrzeby oraz w pełni spełnią ich oczekiwania,
 • ciągłe doskonalenie procesów związanych z obsługą Klienta oraz procesów świadczenia usług,
 • podejmowanie działań związanych z doskonaleniem zarządzania jakością,
 • ciągłe spełnianie obowiązujących wymagań prawnych jak i wymagań stawianych nam przez Klientów,
 • bezwzględne wypełnianie wymogów wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju i projektowania rozwiązań przyjaznych środowisku,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu pod katem dostępnych technik projektowych,
 • podejmowanie działań związanych z umacnianiem opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania.

Codzienne działania firmy opierają się na:

 • jednoznacznym ustaleniu wymagań Klienta,
 • weryfikacji pod katem możliwości ich spełnienia oraz kompleksowej i rzetelnej ich realizacji,
 • rozwoju, modernizacji i utrzymaniu w sprawności technicznej infrastruktury, która bezpośrednio wpływa na jakość świadczonych przez nas usług,
  utrzymaniu dotychczasowej pozycji rynkowej zbudowanej na zaufaniu Klientów i jakości oferowanych przez nas usług.

Nasze cele realizujemy przez:

 • UKIERUNKOWANIE NA KLIENTA !
 • CIĄGŁE DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI ZESPOŁU !
 • WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI !
 • POSZUKIWANIE NOWYCH WYZWAŃ PROJEKTOWYCH !

To już 20 lat

Szanowni Państwo !

Pod koniec zimy 2016 roku, pomiędzy zakończeniem jednego projektu i budowy (Nowy Rynek w Jeleniej Górze), a rozpoczęciem następnego projektu i budowy (biurowiec Dworcowa 25 w Gliwicach) ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze zakończyło 20. rok swojej działalności i zaczęło rok 21.

Toczą się tez w naszym biurze inne projekty i są w różnych fazach projektowych, ale dla nas zawsze najważniejsze są budowy. Bo, według zespołu  ArkuS BPD, sensem działania architekta jest budowanie na podstawie projektu, a nie tylko samo projektowanie. Nie jest to łatwy kawałek chleba. Architekt jest tylko członkiem wielkiego zespołu, ale tylko w takim układzie jest w stanie zobaczyć, co warte jest to, co zaprojektował, i jakie to ma znaczenie dla społeczności, która z tego korzysta.

ArKuS BPD zaczynał swoje działania w roku 1996 przy obiektach Makro Cash and Carry, lokalizowanych na peryferiach miast. Dzisiaj te obszary, wtedy dziewicze, są intensywnie zainwestowane jako strefy usługowo-handlowe.

Obecnie ArKuS BPD działa zarówno przy galeriach handlowych, jak i obiektach biurowych i mieszkaniowych lokalizowanych w centrach miast. Mamy nadzieje, że te obiekty przyczynią się do rewitalizacji podupadających centrów polskich miast. Głęboko w to wierzymy, mimo, ze potoczne opinie są często odmienne. Rocznice, nawet tak okrągłe, nie przeszkadzają nam działać aktywnie. Nie zwalniamy tempa ? szukamy nowych wyzwań. Prosimy sprawdzać nas oglądając nowości na naszej stronie.

Szukamy nowych wyzwań projektowych !
Stale !

Z poważaniem
Marek Gachowski