Nazwa obiektu: Dostosowanie autostrady A2 do standardów autostrady płatnej

Adres: Odcinek Konin- Stryków

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa