PRZEBUDOWA DAWNEGO OBIEKTU TESCO W LUBLINIE


CUPRUM PARK

Inwestor
GP sp. z o.o.
Miasto
Lublin
Powierzchnia
13 922,69 m2
Zakres
Projekt
Rok
2022

PRZEBUDOWA DAWNEGO OBIEKTU TESCO NA PARK HANDLOWY w LUBINIE 

O realizacji

Problem rewitalizacji dawnego obiektu TESCO w Lubinie rozwiązano jak węzeł gordyjski. Dawny budynek hipermarketu przecięto nowym, otwartym pasażem pieszym, z którego dostępne są lokale handlowe – przeważają te o dużych powierzchniach. Dzięki takiemu rozwiązaniu kupujący wędrują pomiędzy sklepami w bezpiecznej, komfortowej  przestrzeni , w pewnym oddaleniu  od parkingów architekturze obiektu dominuje miedz, w końcu pasaż ten jest zlokalizowany w Lubinie – centrum zagłębia miedziowego. 

PROJEKT

REALIZACJA